Αγγελίες

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δημοσιεύσετε τις αγγελίες σας. Οι αγγελίες υποβάλλονται για έγκριση στη διαχείριση της ιστοσελίδας και, εφόσον εγκριθούν, παραμένουν αναρτημένες για 2 μήνες.

Για να δημοσιεύσετε μία αγγελία, συμπληρώστε τη Φόρμα Υποβολής Αγγελίας.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery