Απρίλιος 2002

Απάντηση της ΕΕΣΓΠΧ στην επιστολή της Επαγγελματικής Ένωσης Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος


Αθήνα 27/3/2002
Αρ. Πρωτ. 11

Προς το ΔΣ της Επαγγελματικής Ένωσης Στοματογναθοπροσωπικών Χειρουργών Ελλάδος.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ στη συνεδρίαση του της 21/3/02, αν και δεν είχε το καταστατικό της εταιρείας σας και τον κατάλογο των μελών, τα οποία ζητήσαμε προφορικά και γραπτά, εν τούτοις σας ενημερώνει για τις θέσεις του σε ότι αφορά τη Γναθοχειρουργική ειδικότητα και σας επισυνάπτει σχετική απόφαση.

Η ΕΕΣΓΠΧ σας γνωρίζει ότι είναι το υπεύθυνο επιστημονικό όργανο αναγνωρισμένο από την IAOMS, EACMFS, UEMS και ΚΕΣΥ για τον σχεδιασμό και την πορεία της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής.

Το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ με λύπη εκφράζει τη δυσαρέσκεια του για τις ενέργειες σας που δυναμιτίζουν την ειδικότητα (επιστολή στην UEMS, επιτροπή εκπαίδευσης-μετεκπαίδευσης, στοιχεία στον ΙΣΑ,, επαφές του Προέδρου σας με μέλη της εκτελεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ, προσπάθειες μέσω Ιατρικής για την δημιουργία Ιατρικής ειδικότητας), ενώ δεν έχετε επιλύσει κανένα από τα προβλήματα για τα οποία έχετε συσταθεί.

Τα εκλεκτά μέλη του ΔΣ ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους και ας αποφασίσουν για την μελλοντική πορεία της ένωσης τους. Η ΕΕΣΓΠΧ στις αρχαιρεσίες του 2002 είναι ανοικτή σε όλους που θέλουν να ασχοληθούν με τη διοίκηση της.

Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Πάνος                       Ι. Ιατρού

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery