Δόκιμα Μέλη

Ειδικευόμενοι  Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί

Αλεξούδη Βάια

Αυγουστίδης Δημήτριος

Βολιώτη Αρετή

Γρίβας Θεόδωρος

Δεληγιαννίδης Δημήτριος

Διαμαντοπούλου Σταυρούλα - Βασιλική

Καλαϊτσίδου Ιωάννα

Καρδαρά-Μπέλλου Μυρτώ
Κόγιας Βασίλειος

Κουρούμαλης Ανδρέας

Μακρής Νικόλαος

Μιχαηλίδου Δέσποινα
Μασταγκάς Δημήτριος

Μπουραζάνη Μαλαματένια
Οικονόμου Χρυσαυγή

Παπακώστας Μηνάς
Σαρηβαλάσης Σταύρος – Ευάγγελος

Σταυρόγλου Αναστασία
Στράντζιας Πασχάλης

Σχοινοχωρίτη Ουρανία

Τάτσης Δημήτριος

Τουρσουνίδης Ιορδάνης

Τσεκούρα Κωνσταντίνα

Σόλων Πολίτης

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery