Εκπαιδευτικά Κέντρα

Αθήνα

Γ.Ν. Αθηνών «Ευαγγελισμός» Πανεπιστημιακή Κλινική                      6 θέσεις + 1 υπεράριθμος

Γ.Ν. Αθηνών «KAT»                                                                                      4 θέσεις + 1 υπεράριθμος

Γ.Ν. Αθηνών «Γ. Γεννηματάς»                                                                    3 θέσεις + 1 υπεράριθμος

ΠΑΝ.Ν. «Αττικόν»                                                                                         2 θέσεις

Γ.Ν. Αθηνών «Ιπποκράτειο»                                                                       1 θέση

Θεσσαλονίκη

Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου Πανεπιστημιακή Κλινική      6 θέσεις + 2 υπεράριθμοι

Αντικαρκινικό Ινστιτούτο «Θεαγένειο»                                                    2 θέσεις (μερική ειδικότητα)

Ηράκλειο

ΠΑΝ.Γ.Ν. Ηρακλείου                                                                                    3 θέσεις

Ιωάννινα

Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»                                                             2 θέσεις

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery