Εκπρόσωπος Δοκίμων Μελών

 

Σκοπός της παρουσίας του Εκπροσώπου των Δοκίμων μελών είναι η γνωστοποίηση στο ΔΣ των επιστημονικών και επαγγελματικών προβλημάτων και προβληματισμών των δοκίμων μελών και η διατύπωση προτάσεων με σκοπό την επίλυσή τους και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Εκπρόσωπος: Κ. Τσεκούρα

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery