Επιτροπή Διευθυντών

Σκοποί της Επιτροπής Διευθυντών είναι:

 1. Η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης των ειδικευομένων.

 2. Η σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για τις ανάγκες κάλυψης κενών οργανικών θέσεων της Ειδικότητας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής που υπάρχουν σε Νοσοκομεία και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και τις ανάγκες δημιουργίας νέων.

Η Επιτροπή Διευθυντών αποτελείται από τα εξής μέλη:

 1. Κ.Αντωνιάδης,  Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ, ΓΝΘ "Γ. Παπανικολάου" (Συντονιστής Επιτροπής)

 2. Σ.Βασιλείου, Επίκουρος  Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ, ΠΓΝ "Αττικόν"

 3. Σ.Ζανάκης, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ, ΓΝΑ "Ιπποκράτειο"

 4. Ε.Κονσολάκη, Διευθύντρια Κλινικής ΣΓΠΧ, ΠΑΓΝ Ηρακλείου

 5. Ν.Παπαδογεωργάκης, Καθηγητής, Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ ΓΝΑ "Ευαγγελισμός"

 6. Γ.Ράλλης,  Διευθυντής Κλινικής ΣΓΠΧ,  ΓΝΑ "ΚΑΤ"

 • HAOMS Facebook page
 • YouTube Social Icon
 • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery