Επιτροπή επαγγελματικών θεμάτων 


Σκοπός της επιτροπής είναι η ενασχόληση με τα επαγγελματικά προβλήματα της ειδικότητας και η προφύλαξη της ειδικότητας από όσους την καπηλεύονται. Η επιτροπή μελετά και εισηγείται τρόπους δράσης στο ΔΣ της Εταιρείας. 
Μέλη της επιτροπής ορίζονται τα εξής τακτικά μέλη (αλφαβητικά):


1.    Δ. Αντερριώτης
2.    Γ. Βενέτης
3.    Κ. Κρανίτη
4.    Α. Κυργίδης
5.    Α. Μυλωνάς
6.    Ι. Παπαδιόχος
(Συντονιστής Επιτροπής)

7.    Γ. Παπαναστασίου

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery