Φεβρουάριος 2002

Forum: η νέα θεματική ενότητα του www.haoms.org


H EEΣΓΠX στην προσπάθεια της να βελτιώσει και να προάγει την επικοινωνία των μελών της, δημιούργησε την σελίδα του www.haoms.org - forum. Στις κατάλληλα διαμορφωμένες θεματικές ενότητες του forum, ο καθένας θα μπορεί να αναπτύσσει ελεύθερα τις θέσεις και τις απόψεις του για θέματα που μας αφορούν. Oι σελίδες του forum δεν είναι προσβάσιμες από μη μέλη της EEΣΓΠX, αφού αυτά δεν διαθέτουν username και password. Όλα τα τακτικά και δόκιμα μέλη της εταιρείας θα λάβουν εντός των επομένων ημερών επιστολή, στην οποία θα αναγράφεται το username και το password τους για την πρόσβαση στις σελίδες του forum.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery