Ιούλιος 2004

Προκήρυξη Θέσεως Eπιμελητού Β' ΕΣΥ
 

Προκηρύσσεται μία θέση Επιμελητού Β' Στοματογναθοπροσωπικού Χειρουργού για το Γ.Ν. Ιπποκράτειο. Πληροφορίες στη γραμματεία του νοσοκομείου.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery