Ιούλιος 2005

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής


Μετά από παράκληση πολλών συναδέλφων, η οργανωτική επιτροπή του 19ο Πανελληνίου Συνεδρίου αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής περιλήψεων μέχρι την 31η Αυγούστου 2005. Η παράταση αυτή έγινε εφικτή λόγω της ευχέρειας που υπάρχει πλέον στη διαχείριση των εισερχομένων περιλήψεων από το online σύστημα αποστολής.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery