Καρκίνος στόματος και προσώπου

Αντιμετώπιση - Αισθητική και Λειτουργική Αποκατάσταση

Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική κατέχει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση του στοματογναθικού καρκίνου σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, κυρίως την ογκολογία και την ακτινοθεραπευτική.

Ο στοματογναθικός καρκίνος είναι μια σοβαρή κακοήθης νόσος που αν δεν αντιμετωπιστεί κατάλληλα, οδηγεί στο θάνατο. Στην στοματική κοιλότητα συνήθως ξεκινά σαν έλκος ή διόγκωση κυρίως του χείλους, της γλώσσας ή του εδάφους του στόματος με έντονη τάση να μεθίσταται στους τραχηλικούς λεμφαδένες.

Οι βλάβες αυτές θεραπεύονται με τοπική εκτομή και την απομάκρυνση του αιτιολογικού παράγοντα. Κάποιες προκαρκινικές βλάβες αντιμετωπίζονται με συχνή παρακολούθηση, με ή χωρίς κάποια άλλη θεραπεία.

Τι πρέπει να προσέχει όμως ένας ασθενής; Κατ' αρχάς ο καρκίνος του στόματος είναι σπάνιος. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες βλάβες του στόματος δεν είναι ανησυχητικές. Αν όμως παρατηρήσετε κάτι ασυνήθιστο, μην αμελήσετε να επισκεφτείτε τον γιατρό ή τον οδοντίατρό σας. Αν το κρίνει σκόπιμο θα σας συστήσει να επισκεφτείτε έναν Στοματικό και Γναθοπροσωπικο χειρουργό για περαιτέρω έλεγχο.

Σημεία και συμπτώματα που πρέπει να σας οδηγήσουν στον ειδικό περιλαμβάνουν:

  • Πληγή που δεν επουλώνεται σε διάστημα δυο εβδομάδων.

  • Διογκώσεις μέσα στο στόμα.

  • Λευκές ή ερυθρές περιοχές που μπορεί να αιμορραγούν.

  • Πάχυνση του βλεννογόνου του στόματος.

  • Δυσκολία στη κατάποση , ομιλία και τη διάνοιξη του στόματος.

  • Διόγκωση της περιοχής του λαιμού.

Κατά τα πρώτα στάδια του στοματικού καρκίνου δεν υπάρχει συνήθως πόνος.

Αν είστε καπνιστής ή / και βαρύς πότης, έχετε περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσετε προκαρκινική βλάβη ή καρκίνο του στόματος.

Στη θεραπευτική αντιμετώπιση του στοματικού καρκινου, η χειρουργική θεραπεία παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και αυτό γιατί η πλειοψηφία των ασθενών απαιτεί εκτομή του όγκου, αποκατάσταση των ελλειμμάτων και στη συνέχεια φυσική αποκατάσταση για την κοινωνική επανένταξη του ασθενούς. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία.

Τα τελευταία χρόνια μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί με την χρήση ελευθέρων κρημνών για την αποκατάσταση μετά από εκτεταμένες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου της κεφαλής και του τραχήλου. Η αποκατάσταση του προσώπου και των γνάθων αποτελεί χειρουργική πρόκληση, καθώς περιλαμβάνει την αποκατάσταση τόσο του οστικού υποστρώματος όσο και των μαλακών μορίων.

Μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη δομή και τη λειτουργία της κάτω γνάθου με μεταφορά οστού και μαλακών ιστών από άλλα μέρη του σώματος και να τοποθετήσουμε πάνω στο μόσχευμα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα . Πάνω σ αυτά μπορούν να στηριχθούν προσθετικές εργασίες οι οποίες θα αποκαταστήσουν την λειτουργία της μάσησης καθώς και την εμφάνιση του ασθενούς.

Η αποκατάσταση της συνέχειας της κάτω γνάθου είναι απαραίτητη σε ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για αφαίρεση κακοήθους όγκου του στόματος. Τα αυτομοσχεύματα λαμβάνονται από τη λαγόνια ακρολοφία, την περόνη και την ωμοπλάτη. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις, η άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων επιτρέπει την γρήγορη αποκατάσταση της λειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος.

Τα ελλείμματα μετά από εκτομή της άνω γνάθου μπορούν να είναι αρκετά εκτεταμένα και να περιλαμβάνουν ακόμα και αφαίρεση του οφθαλμικού βολβού. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποκατάσταση του ελλείμματος γίνεται με τη βοήθεια μεταφερομενων κρημνων η γναθοπροσωπικών προσθετικών εργασιών οι οποίες αντικαθιστούν τους ιστούς που ελλείπουν και εμποδίζουν την επικοινωνία μεταξύ της στοματικής κοιλότητας και του οφθαλμικού κόγχου. Η τοποθέτηση τόσο ενδοστοματικών όσο και εξωστοματικών εμφυτευμάτων προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Το ψυχολογικό στρες της παραμόρφωσης και της δυσλειτουργίας του στοματογναθικού συστήματος είναι σημαντικό για πολλούς ασθενείς, είτε αυτές προκαλούνται από τραυματισμό είτε από χειρουργική επέμβαση. Οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται εξειδικευμένη υποστηρικτική θεραπεία για την κοινωνική τους επανένταξη, η οποία περιλαμβάνει λογοθεραπεία και ψυχολογική υποστήριξη.

O προληπτικός έλεγχος των ομάδων υψηλού κινδύνου δηλ. των καπνιστών και των ατόμων που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ θα μπορούσε να βελτιώσει την πρόγνωση της νόσου. Δυστυχώς, τέτοιο πρόγραμμα δεν υπάρχει ακόμα. Έτσι το 50% των καρκίνων της στοματικής κοιλότητας διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο, όπου η πρόγνωση είναι χειρότερη.

Υπάρχουν κάποιες βλάβες οι οποίες μπορούν δυνητικά να οδηγήσουν σε ανάπτυξη καρκίνου . Αυτές ονομάζονται προκαρκινικές βλάβες και παρουσιάζονται συνήθως ως λευκές ή ερυθρές περιοχές του βλεννογόνου (λευκοπλακία και ερυθροπλακία).

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery