Νοέμβριος 2001

IAOMS Newsletter


H International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons κυκλοφορεί περιοδικά το newsletter σε ηλεκτρονική μορφή. H εταιρεία μας για την διευκόλυνση σας, προσφέρει το πλήρες κείμενο του newsletter εδώ. Tο newsletter περιλαμβάνει θέσεις και ενδιαφέροντα νέα για την εναρμόνιση της ειδικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και δραστηριότητες των εθνικών εταιρειών.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery