Νοέμβριος 2005

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΕΕΣΓΠΧ


Πρόεδρος: Ι. Ιατρού

Α' Αντιπρόεδρος: Κ. Αλεξανδρίδης

Β' Αντιπρόεδρος: Σ. Δαλαμπίρας

Γενικός Γραμματέας: Ε. Καρυαμπά - Στυλογιάννη

Ταμίας: Κ. Χούπης

Ειδικός Γραμματέας: Ε. Καραμπούτα-Βουλγαροπούλου

Μέλη: Λ. Ζουλούμης, Γ. Πάνος, Γ. Ράλλης

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery