Οδοντοφατνιακή Χειρουργική

Η φατνιακή απόφυση είναι το τμήμα του οστού των γνάθων που φέρει τα δόντια και μπορεί να εμπλακεί σε διάφορες νοσηρές καταστάσεις που προσβάλλουν τα δόντια, τις γνάθους και τους γύρω ιστούς.  H οδοντοφατνιακή χειρουργική περιλαμβάνει τη χειρουργική αντιμετώπιση των νόσων των δοντιών και των σκληρών και μαλακών ιστών που τα στηρίζουν. Δεν περιλαμβάνει σφραγίσματα, προσθετικές εργασίες κλπ. 

Η αφαίρεση των εγκλείστων δοντιών, συνηθέστερα των 3ων γομφίων (φρονιμιτών) είναι μια από τις πιο συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Οι ενδείξεις αφαίρεσής του έχουν γίνει πολλές φορές θέμα εργασιών. Σήμερα θεωρούμε ότι οι τρίτοι γομφίοι πρέπει να αφαιρούνται στις

εξής περιπτώσεις:

 • Υποτροπιάζουσες φλεγμονές (περιστεφανίτιδα)

 • Εκτεταμένος τερηδονισμός

 • Βλάβη του πολφού

 • Περιακρορριζική αλλοίωση

 • Απόστημα

 • Σοβαρή περιοδοντίτιδα

 • Οστεομυελίτιδα

 • Προφυλακτικά σε ειδικές περιπτώσεις

 • Για διευκόλυνση της επανορθωτικής οδοντιατρικής θεραπείας (π. χ. τοποθέτηση γέφυρας).

 • Εσωτερική ή εξωτερική απορρόφηση γειτονικών δοντιών

 • Άμεση σχέση  με γραμμή κατάγματος της γνάθου

 • Άμεση σχέση  με νεόπλασμα

 • Νόσοι του οδοντοθυλακίου (κύστεις, όγκοι)

 • Κάταγμα του δοντιού

 • Αφαίρεση για τις ανάγκες ορθογναθικής ή επανορθωτικής χειρουργικής ή ορθοδοντικής

 • Μεταμόσχευση σε άλλη θέση του φραγμού

Η αφαίρεση των εγκλείστων δοντιών μπορεί να γίνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, με τοπική αναισθησία, αλλά και με γενική. 

Υπάρχουν και περιπτώσεις δύσκολων εγκλεισμών, η αντιμετώπιση των οποίων είναι ιδιαίτερα απαιτητική. Ο κίνδυνος τρώσης νεύρων είναι υπαρκτός γι’ αυτό απαιτείται εμπειρία και ιδιαίτερη προσοχή του χειρουργού.

Εκτός του τρίτου γομφίου και άλλα δόντια μπορούν να παρουσιάσουν εγκλεισμό, όπως οι κυνόδοντες και οι προγόμφιοι. Η ικανότητα που απαιτείται για την αντιμετώπιση όλου του φάσματος της οδοντοφατνιακής χειρουργικής είναι πολύ σημαντική και παραμένει κεντρική δραστηριότητα στην ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. 

Στο στόμα μπορούν να εμφανιστούν διάφορες αλλοιώσεις, καλοήθεις όγκοι, κύστεις ή εκδηλώσεις μεταβολικών διαταραχών,  οι οποίες μπορούν προοδευτικά να προκαλέσουν πόνο ή φλεγμονή καθώς και παραμόρφωση του οστού και μείωση της αντοχής του.

Πολλές ακρορριζικές αλλοιώσεις απαιτούν μετά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) και εκτομή του ακρορριζίου του δοντιού (ακρορριζεκτομή).

Σε πολλές ακόμη περιπτώσεις αφαίρεσης κύστεως ή καλοήθους όγκου είναι πιθανό να απαιτηθεί τοποθέτηση μοσχεύματος. 

 • HAOMS Facebook page
 • YouTube Social Icon
 • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery