Οκτώβριος 2002

Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του καταστατικού της ΕΕΣΓΠΧ συγκαλείται τακτική Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών στις 30 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο και ώρα 20:00 αποκλειστικά με θέματα ημερήσιας διάταξης :


1. Οικονομικός απολογισμός της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με έκθεση των δραστηριοτήτων του και έκθεση της ελεγκτικής επιτροπής.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής.


Οι επιθυμούντες να υποβάλλουν υποψηφιότητα εκλογής μπορούν να την δηλώσουν με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία της Εταιρείας μέχρι 25 Οκτωβρίου (ημερομηνία ταχυδρομείου).

Σημειώνεται ότι όπως το άρθρο 5 του καταστατικού ορίζει, δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής ως μέλη του ΔΣ, έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφ'όσον έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο θητείας ως τακτικά και έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις καταβολής της συνδρομής.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery