Ορθογναθική Χειρουργική

 

Η διόρθωση των ανωμαλιών των γνάθων και των οστών του προσώπου αποτελεί το αντικείμενο της Oρθογναθικής Xειρουργικής. Αυτό επιτυγχάνεται κατά κύριο λόγο με οστεοτομίες, κατά τις οποίες διαχωρίζονται τα οστά των γνάθων και τοποθετούνται σε νέες θέσεις, με διατήρηση της αιμάτωσής τους. Οι συνηθέστερες ενδείξεις  ορθογναθικών επεμβάσεων είναι οι δυσπλασίες του προσώπου, προβλήματα στη μάσηση και την ομιλία λόγω κακής σύγκλεισης και αισθητικοί λόγοι.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ανωμαλίες που συναντώνται συνήθως είναι ο προγναθισμός και ο οπισθογναθισμός της άνω και της κάτω γνάθου. Κάθετες ανωμαλίες, π.χ. ανεωγμένη δήξη ή ουλικό χαμόγελο, μπορούν επίσης να αντιμετωπιστούν με τη βοήθεια της ορθογναθικής χειρουργικής, καθώς και περιπτώσεις ασυμμετρίας, στις οποίες το ένα ημιμόριο του προσώπου παρουσιάζει υποπλασία ή υπερπλασία. Η ορθογναθική χειρουργική παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των συγγενών κρανιοπροσωπικών συνδρόμων, σε άλλες αναπτυξιακές ανωμαλίες του κρανίου και του προσώπου, καθώς και στην αντιμετώπιση των σχιστιών του χείλους και της υπερώας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εκλεκτικές χειρουργικές επεμβάσεις και οι επιθυμίες του ασθενούς λαμβάνονται σοβαρά υπ’όψη. Στις περισσότερες περιπτώσεις η χειρουργική επέμβαση γίνεται μετά την ηλικία των 16 ετών όταν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αύξηση των γνάθων. Εξαίρεση αποτελούν οι πολύ σοβαρές δυσμορφίες και οι περιπτώσεις όπου υπάρχουν σοβαρά ψυχολογικά ή κοινωνικά προβλήματα, αλλά πιθανόν να απαιτηθεί δεύτερη χειρουργική επέμβαση. Η εφαρμογή διαγναθικής ακινητοποίησης μετά την επέμβαση δεν είναι σήμερα απαραίτητη γιατί οι νέες τεχνικές οστεοσύνθεσης με βίδες και πλάκες έχουν μειώσει την αναγκαιότητα της.

Μετά την επέμβαση ακολουθεί μετεγχειρητική ορθοδοντική θεραπεία για την τελειοποίηση του αποτελέσματος.

Παρά το γεγονός ότι οι ορθογναθικές επεμβάσεις είναι μεγάλες επεμβάσεις οι οποίες ενέχουν κινδύνους σημαντικών επιπλοκών, υπάρχουν παράγοντες οι οποίοι έχουν κάνει τις ορθογναθικές επεμβάσεις πολύ ασφαλείς και κατά συνέπεια πολύ δημοφιλείς. Κυρίαρχο ρόλο παίζουν η καλή ορθοδοντική θεραπεία, ο ακριβής προεγχειρητικός σχεδιασμός σε προπλάσματα και υπολογιστές, οι σύγχρονες τεχνικές αναισθησίας και ελέγχου των αεροφόρων οδών και η χρήση της υποτασικής αναισθησίας για την μείωση της αιμορραγίας. Επιπρόσθετα, τα σύγχρονα εργαλεία παρέχουν ακριβείς μεθόδους κοπής οστών και αξιόπιστες μεθόδους ακινητοποίησης με αποτέλεσμα την αποφυγή διαγναθικής ακινητοποίησης ή εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Η καλή χειρουργική τεχνική σε συνδυασμό με τη χρήση αντιβιοτικών και στεροειδών μειώνει το μετεγχειρητικό οίδημα στο ελάχιστο δυνατό και μειώνει τον χρόνο νοσηλείας.

Διατατική οστεογένεση

Για την αντιμετώπιση αυτών των περιπτώσεων ο γναθοχειρουργός συνεργάζεται στενά με τον ορθοδοντικό και άλλες οδοντιατρικές ειδικότητες.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων απαιτείται προεγχειρητική ορθοδοντική θεραπεία, για την όσο το δυνατό καλύτερη διόρθωση τόσο της οδοντικής σύγκλεισης όσο και της εμφάνισης του προσώπου και των δοντιών. 

Κάνοντας οστεοτομία σε μακρά οστά, ο Ρώσος ορθοπαιδικός Ilizarov, απέδειξε ότι είναι δυνατή η προοδευτική επιμήκυνση των οστών αυτών με ελεγχόμενη διάταση των οστικών κολοβωμάτων, χωρίς να χρειάζονται οστικά μοσχεύματα.

 Η τεχνική αυτή επηρέασε σημαντικά την ορθοπαιδική και εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία και στα οστά του προσωπικού κρανίου. Εφαρμόζεται κυρίως στις εξής περιπτώσεις:

  • Διατατική οστεογένεση για την επιμήκυνση της κάτω γνάθου είτε σε περιπτώσεις υποπλασίας είτε σε περιπτώσεις δυσμορφίας λόγω τραύματος ή εκτομής όγκου.

  • Διατατική οστεογένεση του μέσου τριτημορίου του προσώπου.

  • Σε επιλεγμένες περιπτώσεις κρανιοπροσωπικών δυσμορφιών η μέθοδος αυτή μπορεί να έχει

  • καλά αποτελέσματα, χωρίς να χρειαστούν μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις με τοποθέτηση

  • μοσχευμάτων.

  • Κάθετη διατατική οστεογένεση της υπολειμματικής φατνιακής ακρολοφίας με σκοπό την αύξηση του όγκου των γνάθων χωρίς μόσχευμα, για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery