Προπροσθετική Χειρουργική

 

Η προσθετική αποκατάσταση ενός ασθενούς από τον οδοντίατρο, απαιτεί την ύπαρξη συγκεκριμένων ανατομικών συνθηκών ώστε αυτή να είναι επιτυχής. Πολλές φορές όμως αυτές οι ανατομικές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, είτε λόγω ιδιαίτερων ανατομικών χαρακτηριστικών του ασθενούς όπως εξοστώσεις και υπερπλασίες ούλων, είτε λόγω της εκτεταμένης απορρόφησης του οστού των γνάθων μετά την απώλεια των δοντιών.

H Προπροσθετική Χειρουργική έχει ως βασικό στόχο την επαναδιαμόρφωση των  ιστών του στόματος από το Στοματικό και Γναθοπροσωπικό Χειρουργό, ώστε να δημιουργηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες για προσθετική αποκατάσταση από το συνεργαζόμενο οδοντίατρο.

Οι επεμβάσεις αυτές αφορούν τόσο τους μαλακούς ιστούς (βλενογόννο και ούλα) όσο και τους σκληρούς ιστούς (οστούν των γνάθων) και περιλαμβάνουν:

  • Φατνιοπλαστική

  • Eπιμήκυνση μύλης οδόντων

  • Εξομάλυνση εξοστώσεων

  • Εκτομή χαλινών

  • Βλάβες ή ανωμαλίες μαλθακών ιστών

Συνήθως οι επεμβάσεις αυτές διενεργούνται με τοπική αναισθησία και είναι ανεκτές από τους ασθενείς. Η αξία της προπροσθετικής χειρουργικής είναι ιδιαίτερα σημαντική σε νωδούς ασθενείς. Η χειρουργική προετοιμασία των ιστών του στόματος δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την καλύτερη έδραση και εφαρμογή των προσθετικών εργασιών.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery