27.05.20

Προτεινόμενες οδηγίες για Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς από το ΔΣ της ΕΕΣΓΠΧ

Οι οδηγίες που προτείνονται είναι αυτές του ΕΟΔΥ, καθώς και οι  οδηγίες της AAOMS και της ΕΕΣΓΠΧΕ. Παρατίθενται οι ηλεκτρονικές  διευθύνσεις καθώς και τα αρχεία PDF για μεταφόρτωση:

 

https://www.aaoms.org/docs/COVID-19/COVID_Interim_Reopening_Protocol_OMS_Office.pdf

 

http://omfsurgeons.gr/?p=348

Οδηγίες AAOMS

Οδηγίες ΕΕΣΓΠΧΕ

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery