Τροπολογία επί της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ
Ο Ευρωβουλευτής καθηγητής κ. Αντώνιος Τρακατέλλης κατέθεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροπολογία με την οποία ζητά να απαλειφθεί η Ελληνική Γναθοχειρουργική από το παράρτημα στο οποίο εμφανίζεται ως ταυτόσημη με τη Στοματική Χειρουργική.
Η τροπολογία γίνεται επί του σχεδίου εκθέσεως της COM(2002)119 και έχει αριθμό 408. Θα συζητηθεί σύντομα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery